BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, który został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Tel.+48 32 3019 209
Fax:+48 32 2315 887
info@obrum.pl
NIP: 631-010-08-16;
REGON: 240866742;
KRS: 0000300687;
Sekretariat Zarządu
tel. +48 32 3019209
tel. +48 32 3019210
fax: +48 32 2792500
adres e-mail: sekretariat@obrum.pl
Inspektor Ochrony Danych
Michał Geilke
tel. +48 783 384 378
iod@obrum.pl

wczytywanie