O firmie

Profil spółki

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. w Gliwicach zalicza się do najstarszych i najbardziej unikalnych placówek naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju. OBRUM tworzy produkty przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP. Głównym adresatem prac są wojska lądowe, w tym zmechanizowane, pancerne, radiolokacyjne oraz inżynieryjne. Prace nad nowymi wyrobami odbywają się w pełnym cyklu, tj. od koncepcji do produkcji seryjnej, co wymaga posiadania wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej.

Rys historyczny

Historia OBRUM to ponad 50-letni okres działalności, od Zakładu Produkcji Doświadczalnej przy ówczesnych Zakładach Mechanicznych „ŁABĘDY” (od roku 1968), do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM (od roku 1976).

Od 1986 roku OBRUM funkcjonował, jako w pełni samodzielna państwowa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną, działająca w oparciu o przepisy ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych – pod nadzorem Ministra Gospodarki. Z dniem 1 kwietnia 2008 r., OBRUM zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na mocy Umowy Skarb Państwa wniósł udziały OBRUM sp. z o.o. na podwyższony kapitał zakładowy „BUMAR” sp. z o.o. i z dniem 30 grudnia 2009 roku OBRUM sp. z o.o. został włączony do Grupy BUMAR (obecnie Polski Holding Obronny), jako spółka zależna.

Aktualnie nadzór właścicielski nad działalnością OBRUM sp. z o.o. sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej PGZ, która posiada 71,82% udziałów OBRUM sp. z o.o.

wczytywanie