Kontakt

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych OBRUM sp. z o. o.

ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice

fax: +48 32 2315887
adres e-mail: info@obrum.pl

 

NIP: 631-010-08-16;
REGON: 240866742;
KRS: 0000300687;
Kapitał zakładowy 9 217 700,00 zł

Biuro Handlu i Marketingu

tel. +48 32 3019 485
tel. +48 32 3019 435
obrum_hs@obrum.pl

wczytywanie