Władze

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o.

  • Prezes Zarządu: Tomasz Kurczek

Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o.

  • Artur Filip – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Dybcio - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marzena Goryczka – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Piekorz– Członek Rady Nadzorczej
  • Witold Słowik - Członek Rady Nadzorczej

Funkcje Zgromadzenia Wspólników wypełniają wspólnicy reprezentujący kapitał zakładowy Spółki, uprawnieni z posiadanych udziałów.

Udziałowcami OBRUM sp. z o. o. są:

  • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – udziałowiec dominujący,
  • Polski Holding Obronny sp. z o.o.
  • Pozostali Wspólnicy.

wczytywanie