Informacje

Nazwa spółki Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
OBRUM sp. z o. o.

Adres:

ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice

NIP 631-010-08-16
REGON 240866742
Kapitał zakładowy 9 217 700,00 zł
Nr rejestru sądowego Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS 0000300687

 

Udziałowcy:

  • Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – udziałowiec dominujący;
  • Polski Holding Obronny sp. z o.o.;
  • Pozostali Wspólnicy.

 

wczytywanie